ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนบนเครือข่าย www.vitchareeya.com
หน่วยงานต้นสังกัด
 
โรงเรียนในสังกัด
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
 
 
 
 


รางวัลเชิดชูเกียรติ


รางวัล "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2558
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จากหน่วยงาน คุรุสภารางวัล "ครูดีเด่น" ประจำปี 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อำเภอพล จังหวัดขอนแก่นรางวัล "ครูเดิมที่แสนดี" ประจำปี 2563
ผู้เสนอชื่อ นางสาวปิยภัสรา ศรีจันดา นศ.พยาบาลศาสตร์
จาก วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย


นางวิทชรียา ทองผาย
ตำแหน่ง ครู
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
ผู้พัฒนา
 
 
รายวิชาที่สอน
วิทยาการคำนวณ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การตกแต่งภาพกราฟิก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ภาษา HTML
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โครงงานคอมพิวเตอร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
 
 
 

AmazingCounters.com
สถิติการเข้าชม เริ่มนับ 09/12/2557