ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนบนเครือข่าย www.vitchareeya.com
หน่วยงานต้นสังกัด
 
โรงเรียนในสังกัด
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
 
 
 
 


ติดต่อครูผู้สอน

เว็บไซต์ : www.vitchareeya.com

e-mail : vitchareeyato@gmail.com

facebook : www.facebook.com/vitchareeya

เบอร์โทรศัพท์ : 061-669-1654

สถานที่ทำงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เลขที่ 123 ถนนเมืองพล-แวงน้อย

ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120


นางวิทชรียา ทองผาย
ตำแหน่ง ครู
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
ผู้พัฒนา
 
 
รายวิชาที่สอน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การตกแต่งภาพกราฟิก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ภาษา HTML
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โครงงานคอมพิวเตอร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
 
 
 

AmazingCounters.com
สถิติการเข้าชม เริ่มนับ 09/12/2557